Polskie Stowarzyszenie

Zoopsychologów

Zoopsycholog to specjalista od relacji człowiek-zwierzę towarzyszące.

 

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń w 2007 r. pod nr KRS 0000273705.  Zrzesza zoopsychologów - specjalistów od relacji człowiek-zwierzę towarzyszące, posiadających kwalifikacje w zawodzie zoopsycholog tj, ukończony kurs zoopsychologa w Europejskim Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej. Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Unii Kynologicznej

 

Zarząd Stowarzyszenia:


Greta Kosińska - przewodnicząca   mail

Tomasz Kosiński - v-ce przewodniczący

Edyta Wojciechowska - skarbnik 

Dagmara Wójcik-Jędrzejewska - sekretarz 

 

Komisja rewizyjna:
Mirosław Karczewski
Przemysław Jędrzejewski