Polskie Stowarzyszenie

Zoopsychologów

 

Dla wszystkich członków terminem obowiązującym do zapłaty składki za rok kalendarzowy jest koniec marca. Składka roczna do roku 2013 wynosiła 100zł. Gdy nowy członek chce się zapisać do Stowarzyszenia w ciągu roku kalendarzowego płaci składkę za ten rok, który biegnie i w następnym kolejną do 31.03. itd. Jeśli ktoś nie chce płacić za bieżący rok, to czeka na następny rok i zapisuje się do Stowarzyszenia od stycznia roku kolejnego."
 Składka członkowska dla dotychczasowych członków wynosi 30zł/ rok, natomiast dla nowych członków pierwsza składka wynosi 100zł (czyli 30 plus 70 wpisowe)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>