Polskie Stowarzyszenie

Zoopsychologów

e-mail: zoopsycholog@tlen.pl

 

adres:

 

Polskie Stowarzyszenie Zoopsychologów 

korespondencja - wyłącznie mailowo

 

konto bankowe: 89 2130 0004 2001 0419 4692 0001