Polskie Stowarzyszenie

Zoopsychologów

 

 

Zarząd

Greta Kosińska - przewodnicząca   mail

Dagmara Wójcik-Jędrzejewska - v-ce przewodnicząca 507 152 002 mail

Edyta Wojciechowska - skarbnik 602315608  mail

Alicja Gandecka-Kurek - sekretarz mail

 

Komisja rewizyjna:
Mirosław Karczewski
Tomasz Kosiński
Przemysław Jędrzejewski